Yong Nian

Chen Wei Ming

ChenWeiMing_Lettera

Brief von Chen Wei Ming an Meister Fu Zhong Wen zum 10 jährigen Jubiläum seiner Yong Nian Tai Chi Association, Shanghai (China).

Schule der Grossmeisterin Li Rong Mei