Willkommen bei Taiji Akademie Yong Nian

Schule der Meisterin Li Rong Mei

Logo rong chHarmonie in Bewegung – Harmonie en Mouvement – Armonia in Movimento

QigongTaiji WushuBagua Zhang


2017 Jahr des roten Hahns


Yongnian News

28. Februar 2017QIGONG-IntensivtrainingZürich, Schanzengasse

Schule der Grossmeisterin Li Rong Mei